Модел ваге

Извор: Модел ваге

Вежбе из електронике

Извор: Вежбе из електронике

Вежбе из дигиталне електронике

Извор: Вежбе из дигиталне електронике

Редуктор1

Извор: Редуктор1

Вежбе из електричних машина

Извор: Вежбе из електричних машина

Везивање струјних кола

Извор: Везивање струјних кола

Сталак за пошту

Извор: Сталак за пошту

Држач за салвете

.         . Повезано са наставном  темом:     Технологија материјала

Извор: Држач за салвете

Раскрсница1

. . Произвођач и аутор  приказане  вежбе је www.tehnicko.tk

Извор: Раскрсница1

Модел тракастог транспортера

. . Повезано са наставном  темом:   Машине и механизми

Извор: Модел тракастог транспортера

Претходно Старији уноси