Обрадa метала скидањем струготине

Обрадa метала скидањем струготине.