Модел породичне куће

 

Рад нашег ученика Нинковић Дејана 7-1.

Модел породичне куће урађен у програму Google SketchUp.

Од идеје…до реализације!