Вежбе из електричних машина

Вежба 1

Активирање рада једносмерног мотора помоћу транзистора као прекидача

Вежба 2

Активирање рада зујалице помоћу интегрисаног кола NЕ555

 

Повезано са наставном темом: Електричне машине и уређаји  и Дигитална електроника

%d bloggers like this: